Åtkomlighetsverktyg

M. A. Castréns porträttbyst

Mathiaslundet, Mannerheimintien och Museokadun kulmaus, Etu-Töölö • Helsingfors • Konstnär Alpo Sailo
Publicerad 1921 • © Kuvasto

Mathias Alexander Castrén (1813-52) var forskare i finsk-ugriska språk och etnologi, forskningsresande och innehade från 1851 den första professuren i finska språket vid Helsingfors universitet. 1912 ordnades en tävling om ett minnesmärke över Castrén. Skulptören Alpo Sailo fick uppdraget. Porträttbysten avtäcktes 1921. Den är gjuten i brons, 80 cm hög, och står på ett postament av röd granit.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

M. A. Castréns porträttbyst – Servicekarta

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis