Åtkomlighetsverktyg

Jordfadern / Jättens fotspår, mun och näsa

Soininen skolan, Bocksbacka • Helsingfors • Konstnär Teuri Haarla
Publicerad 1998 • © Kuvasto

Teuri Haarlas (f. 1955) verk Fader Jord / Jättens fotspår, mun och näsa finns i Soininen-skolan i Bocksbacka. Skolan är ett matematisk-naturvetenskapligt orienterat lågstadium med 6-13-åriga elever.

När arkitektbyrån Kaira-Lahdelma-Mahlamäki började planera skolbyggnaden, bad man konstnären Teuri Haarla om ett förslag till konstverk i skolan. Verket bekostades ur anslagen för byggnaden (den sk. procentpengen) och det blev färdigt samtidigt som skolan. Jättens mun och näsa är skulpterade i ljus granit från Ristijärvi och har placerats på en skogssluttning vid skolgården. Jättens fotspår finns på skolans innergård, som är belagd med plattor i ljus skiffer från Nilsiä och mörk skiffer från Orivesi.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Jordfadern / Jättens fotspår, mun och näsa – Servicekarta

Teuri Haarla: Jordfadern / Jättens fotspår, mun och näsa, 1998. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Teuri Haarla: Jordfadern / Jättens fotspår, mun och näsa, 1998. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli