Åtkomlighetsverktyg

Vårt land -monumentet

Gumtäkts äng, Toukola • Helsingfors • Konstnär Erik Bryggman, Viktor Jansson
Publicerad 1948 • © Upphovsrättens innehavare

Erik Bryggman var arkitekt och hans stil kan karakteriseras som smakfull nyklassicism. Hans arbeten balanserar mellan karg modernism och lyrisk stämning.

Viktor Jansson (1886-1958) är känd för sina offentliga skulpturer som ofta är arkitektonisk klassicistiska. Muren, bassängen och planteringarna vid monumentet över Finlands nationalsång Vårt land ritades av Erik Bryggman. Bronsmedaljongerna med porträtten av J.L.Runeberg, Fredrik Pacius, Zacharias Topelius och Fredrik Cygnaeus är gjorda av Viktor Jansson.

Monumentet avtäcktes den 13 april 1948 för att fira uruppförandet av Vårt land. Sången sjöngs av studenterna på Florafesten den 13 maj 1848 under Pacius ledning.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Vårt land -monumentet – Servicekarta

Erik Bryggman och Viktor Jansson: Vårt land -monumentet, 1948. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Erik Bryggman och Viktor Jansson: Vårt land -monumentet, 1948. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli