HAM Tennispalatset

Öppet idag 11-19

  • Tis–Sön 11–19
  • Mån stängt

Avvikande öppettider

Eteläinen Rautatiekatu 8, 00100 Helsinki

HAM Tennispalatset finns i Helsingfors centrum i närheten av Kampens köpcentrum. Det är lätt att komma till oss med kollektivtrafik från hela huvudstadsregionen. Hitta det bästa alternativet i Reseplaneraren.

Kontaktuppgifter

Biljetter

  • Vanligt inträde 10 €
  • Reducerat inträde 8 €
  • Barn under 18-år 0 €
  • HAM-galleriet och den avgiftsfria sidan 0 €
  • Museiförbundets museikort  0 €
  • Köp ett museikort av oss 64,90 € (f.o.m. 1.1.2018 68,00 €)

Mer information

Det är alltid gratis inträde till en del av museet!

 

Guidningar och konstverkstäder

På lördagar är guidningarna för allmänheten öppna för alla till priset av inträdesbiljetten.

 

Bekanta dig med guidningar och konstverkstäder

Tillgänglighet

Tennispalatset är tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.

HAM:s biljettkassa och ingång finns på Tennispalatsets andra våning, och kan nås med hiss som finns i närheten av alla ytterdörrar. I ändan av Södra Järnvägsgatan finns rulltrappor direkt till museets biljettkassa. Utställningslokalerna finns i två våningar. Det finns en hissförbindelse till den övre utställningsvåningen (3 vån.) i museets inneraula.

Tillgänglighet och åtkomlighet

För skolor och daghem

HAM erbjuder förmånliga guidningar och konstvärkstäder för grundskoleelever, gymnasieelever och elever på andra stadiet. Det lönar sig att reservera guidningen i god tid, minst två veckor på förhand.

Guidningar och konstverkstäder för skolelever

Marskalk Mannerheims ryttarstaty

Mannerheimvägen, Gloet • Helsingfors • Konstnär Aimo Tukiainen
Publicerad 1960 • © Kuvasto

Friherre Carl Gustav Emil Mannerheim (1867-1951) var marskalk av Finland, riksföreståndare (1918-19) och president (1944-46). Genom sina militära och statsmanna förtjänster var han en av de mest betydelsefulla gestalterna i Finlands historia under 1900-talet.

Tanken på en ryttarstaty över Mannerheim föddes redan på 1930-talet, men projektet avbröts. Efter Mannerheims död återupptogs tanken och 1952 ordnades en tävling, som avgjordes 1954. Efter ytterligare två tävlingar gavs uppdraget till Aimo Tukiainen (1917-1996).

Mannerheim hann äga många hästar i sitt liv, kända hästars namn är åtminstone Talisman, Filip, Neptun, Andermann och Käthy. Hans sista häst Käthy (Kate) levde ännu när den första skulpturtävlingen utlystes. Tukiainen avbildade dock inte Käthy direkt i skulpturen, även om denne var som utgångspunkt för hästfiguren. Tukiainens ryttarstaty blev detaljerad och realistisk. När den avtäcktes under festliga former 1960, ansågs stilen redan föråldrad i konstkretsarna och Tukiainen hade själv i andra arbeten från samma tid tagit avstånd från realismen. Finlands marskalks ryttarstaty fick likväl ett positivt mottagande och den har stått sig väl också i senare kritik.

Ryttarstatyn har varit föremål för många häftiga debatter. Också Mannerheims karriär, betydelse och politiska bindningar har diskuterats. Nästan lika mycket som Mannerheim har också hans häst behandlats: hästens form, gångart och vilken av Mannerheims hästar som egentligen avbildats har diskuterats. Placeringen av Kiasma, Museet för nutidskonst (1994), ledde till en häftig och långvarig polemik om principerna för stadsplaneringen i Helsingfors, stadsbilden och respekten för ryttarstatyn och miljön.

Statyn finansierades med hjälp av donationer och folkinsamlingar. Man fick in så mycket pengar att man kunde köpa också Mannerheims födelsehem, Villnäs slott i Villnäs. Herrgården donerades till Finska staten och gjordes till ett museum under förvaltningen av Museiverket. Marskalk Mannerheims ryttarstaty är gjuten i brons och tillsammans med postamentet i röd granit 11,7 meter hög. Ekipaget är 5,4m högt och piedestalen mäter 2,72 x 6,30 x 6,30. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Statyn talar till dig: http://suomenpresidentit.fi/mannerheim/?lang=sv

Marskalk Mannerheims ryttarstaty – Servicekarta

Aimo Tukiainen: Marskalk Mannerheims ryttarstaty, 1960. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis

Aimo Tukiainen: Marskalk Mannerheims ryttarstaty, 1960. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis

Kalender

Kalender