Åtkomlighetsverktyg

Marthornas minnesten

Lönnrotsskvären • Helsingfors • Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown
Publicerad 1969

Marttaliitto och Finlands svenska Marthaförbund firade 70-årsjubileum den 9 maj 1969. De två marthaförbunden planterade tre äppelträd i Lönnrotsskvären och reste en minnessten med en text som redogör för trädens betydelse.

Marthornas minnesten – Servicekarta

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum