Åtkomlighetsverktyg

Sjöfartens minnesmärke

Ursins klippa, Merisatamanranta, Eira • Helsingfors • Konstnär Eero Eerikäinen, Oskari Jauhiainen
Publicerad 1968 • © Upphovsrättens innehavare

Oskari Jauhiainen och Eero Eerikäinen ritade tillsammans 1968 minnesmärket i betong som hedrar finska sjöfarare och deras minne. En evig eld brinner på minnesmärket. På minnesmärket finns en bronskompass med texten "Suomen merenkulkijoille Till Finlands sjöfarare MCMLXVIII".

1984 fäste sjömansmissionssällskapet en kopparplatta som formgavs av Oskari Jauhiainen på minnesmärket till minne av besättningen på M/S Malm som gick i kvav på Östersjön den 7 december 1979.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Sjöfartens minnesmärke – Servicekarta

Eero Eerikäinen och Oskari Jauhiainen: Sjöfartens minnesmärke, 1968. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Eero Eerikäinen och Oskari Jauhiainen: Sjöfartens minnesmärke, 1968. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen