Åtkomlighetsverktyg

Rådjur / Bambi

Ensiskvären, Wecksellintie, Eira • Helsingfors • Konstnär Matti Haupt
Publicerad 1957 • © Kuvasto

Rådjuret donerades till Helsingfors stad av direktör Mikko Penttinen 1957 och hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Matti Haupts (1912-1999) bronsskulpturen är en realistisk avbildning av ett vaksamt stående rådjur. Verket är 115 cm högt och står på en granitsockel.

Rådjur / Bambi – Servicekarta

Matti Haupt: Rådjur / Bambi, 1957. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Matti Haupt: Rådjur / Bambi, 1957. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen