Åtkomlighetsverktyg

Mortius, minnesmärk över explosionen på Skanslandet år 1937

Vargön, Suomenlinna • Helsingfors • Konstnär Elsi Borg
Publicerad 1951 • © Upphovsrättens innehavare

Arkitekten Elsi Borgs obeliskliknande minnessten Mortius (över döda och förolyckade) har rests på Sveaborg till minne av dem som förolyckats i olika katastrofer. Årtalen 1808, 1855, 1906, 1917, 1918 och 1937 har graverats in i minnesmärket som är placerat i östra delen av Pipers park, där offren för explosionsolyckan på Skanslandet ligger begravda.

Årtalen hänvisar till följande olyckor:

1808 - Finska kriget och Sveaborgs kapitulation

1855 - bombardemangen under Krimkriget

1906 - upproret på Sveaborg

1917 och 1918 - upploppen i samband med självständigheten och fånglägret på Sveaborg

1937 - explosionen på Skanslandet

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling

Mortius, minnesmärk över explosionen på Skanslandet år 1937 – Servicekarta

Elsi Borg: Mortius, minnesmärk över explosionen på Skanslandet år 1937, 1951. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Elsi Borg: Mortius, minnesmärk över explosionen på Skanslandet år 1937, 1951. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum