Åtkomlighetsverktyg

De ungas lek

Hollolaparken, Vallila • Helsingfors • Konstnär Kai Noramies
Publicerad 1959 • © Kuvasto

Skulpturen består av stiliserade unga kvinnofigurer. Figurerna är placerade på en triangelformad sockel. De två större figurerna håller i en ring och lutar sig bakåt medan den minsta flickan håller på att falla omkull. Det finns en stark spänning i kompositionen.

Att förvränga kroppen t.ex. genom att tänja ut olika kroppsdelar återgår till experimenterandet med former som var kännetecknande för konstnärer, som Alberto Giacometti och Constantin Brancusi. Den expressiva skulpturtraditionen står dock framför allt i tacksamhetsskuld till den s.k. primitiva folkkonsten.

De ungas lek restes i parken 1959. Materialet är brons. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

De ungas lek – Servicekarta

Kai Noramies: De ungas lek, 1959. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Kai Noramies: De ungas lek, 1959. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen