Åtkomlighetsverktyg

Förbipasserande

Banan • Helsingfors • Konstnär Mark Niskanen och Jani-Matti Salo
Publicerad 2019 • © Konstnären

Mark Niskanens (f. 1991) och Jani-Matti Salos (f. 1984) verk Förbipasserande är konstruerat i ett skal för vardaglig ljusreklam. Verket bygger på rörelse och flyktighet, och visar sig i olika skepnad för varje förbipasserande.

De finstämda förändringarna som sker i verket bygger på ett moiré- eller interferensmönster som är en följd av att tre bildytor överlappar varandra i en viss vinkel. Beroende på vilken höjd, från vilken riktning och på vilket avstånd de förbipasserande betraktar verket ser moirémönstret varje gång olika ut.

Verket Förbipasserande är avsett att vara tillfälligt. Det är kvar på Banan tillsvidare och flyttas eventuellt någon annanstans i Helsingfors senare. Verket ingår i HAM:s samling av offentlig konst.

Förbipasserande – Servicekarta

Mark Niskanen och Jani-Matti Salo: Förbipasserande, 2019. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Mark Niskanen och Jani-Matti Salo: Förbipasserande, 2019. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen