Åtkomlighetsverktyg

Slutpunkt

Gräsviken • Helsingfors • Konstnär Pertti Kukkonen
Publicerad 1992 • © Kuvasto

De tre vita horisontala ränderna på bostadshusets grönaktiga sockel behövde enligt arkitekt V. P. Tuominen en intressant slutpunkt i hörnet av byggnaden. Kukkonens verk Slutpunkt tar avstamp i arkitektens önskemål och är gjort av tryckvattenskurna betongmosaikplattor och slipade stenplattor.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Slutpunkt – Servicekarta

Pertti Kukkonen: Slutpunkt, 1992. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Pertti Kukkonen: Slutpunkt, 1992. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum