Åtkomlighetsverktyg

Mot det stormande havet

Södra kajen 8, Kaartinkaupunki • Helsingfors • Konstnär Matti Haupt
Publicerad - • © Kuvasto

Efter studier vid konstföreningens ritskola var Matti Haupt elev hos Wäinö Aaltonen på 1930-talet och senare hos skulptören Marino Marini i Italien. "Mot det stormande havet" visar en sjöjungfru som båser i ett horn. Hornet symboliserar kampen mot det stormande havet och vågorna. Verkets formspråk och symbolik är förenklat klassiskt. Södra hamnen 8 var ursprungligen Finska ångfartyg Ab:s huvudkontor. Reliefen är ca 2,5 m bred och 3 m hög.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Mot det stormande havet – Servicekarta

Matti Haupt: Mot det stormande havet. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Matti Haupt: Mot det stormande havet. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum