Åtkomlighetsverktyg

Gravröse från bronsåldern (2)

Hummelviksparken, Meilahti • Helsingfors • Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown
Publicerad -

I Hummelviksparken, nära korsningen mellan Fölisövägen och Paciusgatan finns ett ca 3000 år gammalt gravröse från bronstiden. Gravröset som består av natursten har öppnats och fynden bestod av brända människoben. Bredvid röset finns en tavla som berättar om rösets historia.

Gravröse från bronsåldern (2) – Servicekarta

Gravröse från bronsåldern, Hummelviksparken, Helsingfors. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Gravröse från bronsåldern, Hummelviksparken, Helsingfors. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum