Åtkomlighetsverktyg

Getabock

Högholmen, ravintolan edusta • Helsingfors • Konstnär Constantino Pandiani
Publicerad 1889

Getabocken framför Högholmens restaurang är en gåva till Helsingfors stad från statsrådet J.J. Pippingskölds arvingar år 1892. Getabocken inköptes på världsutställningen i Paris 1889. Verket är gjutet i brons och representerar 1800-talets realistiska bildhuggarkonst. Konstnären Constantino Pandiani föddes i Milano i Italien år 1837.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Getabock – Servicekarta

Constantino Pandiani: Getabock, 1889. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Constantino Pandiani: Getabock, 1889. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum