Åtkomlighetsverktyg

Flyttblock

Ehrenströmsvägen, Brunnsparken • Helsingfors • Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown
Publicerad -

Rapakivi-stenen är försedd med en platta där det på finska och svenska står att den har förflyttas från Viborgs rapakivi-område under istiden.

Flyttblock – Servicekarta

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum