Åtkomlighetsverktyg

Ständerhusets springbrunn

Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, Kronohagen • Helsingfors • Konstnär Gustaf Nyström
Publicerad 1891 • © Upphovsrättens innehavare

Gustaf Nyström var en av Finlands mest framstående arkitekter vid sekelskiftet. Han ritade bl.a. Riksarkivet och Ständerhuset. Nyström verkade också som lärare vid Polytekniska Institutet och blev professor i arkitektur 1908 när institutet ombildades till Tekniska Högskolan. Springbrunnen vid Ständerhuset, som stod färdigt 1890, är också ritad av Nyström. Kompositionen av böjda former och runda avsatser livas upp av de humoristiska venetianska maskerna som sprutar vatten.

Springbrunnen ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Ständerhusets springbrunn – Servicekarta

Gustaf Nyström: Ständerhusets springbrunn, 1891. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Gustaf Nyström: Ständerhusets springbrunn, 1891. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum