Åtkomlighetsverktyg

Sibelius porträtt

Villa Gyllenbergs gård, Granö • Helsingfors • Konstnär Wäinö Aaltonen
Publicerad 2000 • © Kuvasto

Skulptör Wäinö Aaltonen har gjort ett flertal porträtt av Sibelius som alla härstammar från samma tidsperiod. Ursprungligen var det staten som beställde en porträttbyst i marmor av Aaltonen till äran av Sibelius 70-års dag. Konstnären gjorde därtill ett duplikat i brons av denne. Sibelius satt modell för Aaltonen i hans ateljee år 1953.

Senare gjorde Aaltonen en variation på ungefär en meter av porträttet. Detta verk har varit i Rio de Janeiros konstakademis ägor ända sedan 1965, då Aaltonen blev vald till akademins medlem.

Wäinö Aaltonens arvingar och Gyllenbergs konstmuseum tog initiativet till en ny bronsgjutning av Sibelius porträtt år 1999. På museets gård finns från förut en porträttbyst av Aleksis Kivi, också gjord av Aaltonen.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Sibelius porträtt – Servicekarta