Åtkomlighetsverktyg

Bron

Basunparken, Gamlas • Helsingfors • Konstnär Petri Kaverma
Publicerad 2007 • © Kuvasto

Helsingfors stads konstmuseum har beställt ett konstverk till den grundrenoverade Basunparken i centrala Gamlas. Verket består av fem siluettfigurer utskurna av tjock järnskiva. Figurerna föreställer skulpturer som i tiderna varit placerade i den legendariska Monrepo - parken i Viborg. Petri Kavermas (f. 1963) verket anknyter på så sätt till våra minnen och vårt förhållande till det förlorade Karelen.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Bron – Servicekarta

Petri Kaverma: Bron, 2007. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Petri Kaverma: Bron, 2007. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli