Åtkomlighetsverktyg

Arbetarmodern

Arbetarhustruns park, Sturenkatu / Läntinen Brahenkatu, Alpgårdenrju • Helsingfors • Konstnär Panu Patomäki
Publicerad 1996 • © Kuvasto

Arbetarmodern avtäcktes på morsdagen den 12 maj 1996 i närvaro av presidentens hustru Eeva Ahtisaari och tusentals helsingforsbor. Idén till skulpturen föddes 1992 i ett bastugäng i Vallgårds Päijänne-bastu. Det sk. Kirstarigänget anslöt sig till projektet och efter dem allt fler och fler andra. Minnesmärket är resultatet av helsingforsarnas entusiasm för idén. Skulpturkommittén ordnade olika jippon och projekt för penninginsamlingen, som också lyckades väl.Bronsskulpturen föreställer en arbetarkvinna som tillsammans med sin dotter vrider vatten ur ett lakan. Stilen är spänstig realism och skulpturen står fritt så man kan närma sig den från alla håll.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Arbetarmodern – Servicekarta

Panu Patomäki: Arbetarmodern, 1996. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Panu Patomäki: Arbetarmodern, 1996. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen