Åtkomlighetsverktyg

Kuddstenen

Brunnsparken • Helsingfors • Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown
Publicerad 1983

Kallas också Nationernas vänskapsträds minnesten. Stenen donerades av Rotary International-klubben 1983 som en påminnelse om det träd som hade planterats av klubben 50 år tidigare.

Texten på stenen lyder:

Kansojen ystävyyden puu

Nationernas vänskapsträd

istutti 22.8.1932 planterade

Paul P. Harris

Kuddstenen – Servicekarta

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum