Åtkomlighetsverktyg

Strecket i vattnet

Capellas allé 5 • Helsingfors • Konstnär Timo Heino
Offentliggjord 2014 • © Kuvasto

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Strecket i vattnet – Servicekarta

Timo Heino: Strecket i vattnet, 2014. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Timo Heino: Strecket i vattnet, 2014. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen