Åtkomlighetsverktyg

Den visslande helsingforsaren

Stora Robertsgatan, Rödbergen • Helsingfors • Konstnär Björn Weckström
Publicerad 1995 • © Konstnären

Skulptören Björn Weckström (f. 1935) skänkte Den visslande helsingforsaren till Helsingfors stad, och den restes på Stora Robertsgatans gågata 1995. Skulpturen illustrerar enligt konstnären helsingforsarnas humoristiska och lättsamma attityd och livsstil. Den abstraherade formen ger de förbipasserade möjligheten att skapa en egen tolkning av verket.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Den visslande helsingforsaren – Servicekarta

Björn Weckström: Den visslande helsingforsaren, 1995. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Björn Weckström: Den visslande helsingforsaren, 1995. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli