Åtkomlighetsverktyg

Estlandsfararnas minnesmärke

Gamla kyrkoparken, Kampen • Helsingfors • Konstnär Into Saxelin
Publicerad 1921

Into Saxelin planerade och genomförde tillsammans med arkitekten J.S. Sirén minnesmärket över finländarna som stupade i Estlands frihetskrig 1919. De stupades kistor hämtades från Tallinn med isbrytaren Väinämöinen den 13.2.1919. 31 finländare begravdes här 16.2.1919. Minnesmärket är en kub i röd granit med texter på estniska, finska och svenska. Minnesmärket beställdes av Estland.

Estlandsfararnas minnesmärke – Servicekarta

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum