Man kan också uppleva HAM utanför Tennispalatset. I Helsingforsområdet finns nästan 500 uteskulpturer, miljökonstverk och historiska minnesmärken som är tillgängliga för alla.

I skulpturbanken har samlats uppgifter om allt som allt 450 skulpturer som finns i Helsingfors. Utöver basfakta (verkets namn, konstnär, utgivningsår, placering) finns även bakgrundsinformation om verken samt var skulpturen finns på kartan. Vissa skulpturer består av flera delar. I dessa fall har enbart en av delarna markerats på kartan. Kartorna har skapats i samarbete med Huvudstadsregionens servicekarta. Platsuppgifterna finns även som öppna data.

Av skulpturerna som finns i Helsingfors parker, gator och öppna platser hör ungefär 250 verk till HAM:s egen samling. På offentliga platser, som på fastigheters gårdar, finns även verk som ägs av företag, statens väsen och privata grupper. Även om verken inte hör till HAM:s samling, finns det uppgifter även om dem i skulpturbanken.

HAM förvaltar alla skulpturer som ägs av staden, för att säkerställa att de hålls i gott skick så länge som möjligt för kommande generationer. Vi strävar efter att reparera och rengöra skulpturerna så snabbt som möjligt i samarbete med byggnads- och fastighetskontoret.

3500 Konstverk runt i Helsingfors
450 Skulpturer finns utställda dag och natt