HAM Tennispalatset

Öppet idag 11-19

  • Tis–Sön 11–19
  • Mån stängt

Avvikande öppettider

Eteläinen Rautatiekatu 8, 00100 Helsinki

HAM Tennispalatset finns i Helsingfors centrum i närheten av Kampens köpcentrum. Det är lätt att komma till oss med kollektivtrafik från hela huvudstadsregionen. Hitta det bästa alternativet i Reseplaneraren.

Kontaktuppgifter

Biljetter

  • Vanligt inträde 10 €
  • Reducerat inträde 8 €
  • Barn under 18-år 0 €
  • HAM-galleriet och den avgiftsfria sidan 0 €
  • Museiförbundets museikort  0 €
  • Köp ett museikort av oss 64,90 € (f.o.m. 1.1.2018 68,00 €)

Mer information

Det är alltid gratis inträde till en del av museet!

 

Guidningar och konstverkstäder

På lördagar är guidningarna för allmänheten öppna för alla till priset av inträdesbiljetten.

 

Bekanta dig med guidningar och konstverkstäder

Tillgänglighet

Tennispalatset är tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.

HAM:s biljettkassa och ingång finns på Tennispalatsets andra våning, och kan nås med hiss som finns i närheten av alla ytterdörrar. I ändan av Södra Järnvägsgatan finns rulltrappor direkt till museets biljettkassa. Utställningslokalerna finns i två våningar. Det finns en hissförbindelse till den övre utställningsvåningen (3 vån.) i museets inneraula.

Tillgänglighet och åtkomlighet

För skolor och daghem

HAM erbjuder förmånliga guidningar och konstvärkstäder för grundskoleelever, gymnasieelever och elever på andra stadiet. Det lönar sig att reservera guidningen i god tid, minst två veckor på förhand.

Guidningar och konstverkstäder för skolelever

Förstora kartan

Skulpturer på stan

Man kan också uppleva HAM utanför Tennispalatset. I Helsingforsområdet finns nästan 500 uteskulpturer, miljökonstverk och historiska minnesmärken som är tillgängliga för alla.

Sök skulpturer med titel

Sök skulpturer med titel eller en del av titeln. Du kan också söka skulpturer med konstnärens namn.

Bläddra bland skulpturer som lista

Du kan bläddra bland skulpturer med år, titel eller konstnärens namn.

Skulpturer som lista

Ta del av skulpturrutterna

Gör en utfärd bland skulpturerna med hjälp av de särskilda rutterna. Du kan till exempel promenera, jogga eller ordna en picknick.

Skulpturrutterna
3500 Konstverk runt i Helsingfors
450 Skulpturer finns utställda dag och natt

I skulpturbanken har samlats uppgifter om allt som allt 450 skulpturer som finns i Helsingfors. Utöver basfakta (verkets namn, konstnär, utgivningsår, placering) finns även bakgrundsinformation om verken samt var skulpturen finns på kartan. Vissa skulpturer består av flera delar. I dessa fall har enbart en av delarna markerats på kartan. Kartorna har skapats i samarbete med Huvudstadsregionens servicekarta. Platsuppgifterna finns även som öppna data.

Av skulpturerna som finns i Helsingfors parker, gator och öppna platser hör ungefär 250 verk till HAM:s egen samling. På offentliga platser, som på fastigheters gårdar, finns även verk som ägs av företag, statens väsen och privata grupper. Även om verken inte hör till HAM:s samling, finns det uppgifter även om dem i skulpturbanken.

HAM förvaltar alla skulpturer som ägs av staden, för att säkerställa att de hålls i gott skick så länge som möjligt för kommande generationer. Vi strävar efter att reparera och rengöra skulpturerna så snabbt som möjligt i samarbete med byggnads- och fastighetskontoret.

Et voi käyttää kuvaa kaupallisiin tarkoituksiin. © Kuva: Helsingin taidemuseo | You may not use this photo for commercial purposes. © Photo: Helsinki Art Museum

Dela ditt skupturminne med oss

HAM samlar in historier om vad folk har upplevt vid skulpturerna. Vi samlar in minnen både på Skulpturminne-sajten och på skulpturernas egna sidor. En del av minnena kan rentav komma med på kartan över offentlig konst eller en guidning.

Dela ditt minne

Teosta korjataan © HAM

Anmäl skador till oss eller komplettera uppgifter

Du kan också hjälpa till att ta hand om stadens skulpturer. Skicka respons till oss ifall din favoritskulptur har skadats eller vandaliserats.

Också rättelser och kompletteringar till uppgifterna i skulpturbanken kan skickas via responsblanketten.

Skicka respons till oss

© HAM

Hur och varför anskaffas offentlig konst?

Alla stadsbor har samma rätt att leva i en förträfflig miljö, och HAM hjälper till att säkra denna rättighet. Målet är att placera ut konst jämlikt i alla stadsdelar, samt i nya bostadsområden som inte ännu har offentlig konst.

Sammanlagt finns det över 400 uteskulpturer, miljökonstverk och historiska minnesmärken i Helsingfors. Ungefär 250 hör till HAM:s samling, de finns i stadens parker, längs gator och på torg. På offentliga platser finns även verk som ägs av affärsverk, företag, staten och enskilda personer och som ligger på deras tomter. Minnesmärken förvaltas av Helsingfors stadsmuseum.

Offentliga konstverk är en del av en intressant och vacker stadsmiljö.

HAM anskaffar årligen nya offentliga konstverk för gatuområden och parker, ibland även verk inne i byggnader. Målsättningen är att visa viktig samtidskonst, samt att öka den bebyggda miljöns och det offentliga rummets kvalitet och värde. Avsikten är också att höja invånarnas trivsel samt deras intresse och engagemang för den egna livsmiljön.

I planeringen av nya offentliga konstverk utgår man alltid från verkets placering. Platsen bestämmer bland annat verkets storlek och karaktär. Ofta är verken uttryckligen planerade för platsen. Konstnären kan skapa ett sammanhang mellan verket och dess placering, platsens historia eller någon annan aspekt av miljön kring verket. Konstmuseet kan även införskaffa ett färdigt verk, som placeras på en lämplig plats.

Initiativet till anskaffningen av offentlig konst kan också komma från ett samfund eller ett av stadens ämbetsverk. Ett offentligt verk kan också verkställas genom en tävling för allmänheten eller för inbjudna. Offentliga verk doneras också. I detta fall är HAM med i verkställandet av och placeringen avverket. Donerade verk läggs till konstmuseets samlingar. Konstmuseet ansvarar för de offentliga konstverkens skick och uppehåll samt registreringen av verken.

Donationer

Havainnekuva Kalasatamasta

Ett nytt verk genom tävling

Ett offentligt verk kan verkställas genom en tävling för allmänheten eller för inbjudna. Ifall HAM inte själv arrangerar tävlingen är HAM ofta med som sakkunnig.

Pågående tävling

Kaarina Kaikkonen © HAM / Hanna Kukorelli

Enprocentsprincipen

HAM verkar också som sakkunnig i konstanskaffningar i samband med Helsingfors stads offentliga byggprojekt (s.k. enprocentskonstsprojekt).

Vad i all världen är enprocentsprincipen?

|

HAM:s samlingspolicy

I samlingspolicyn beskrivs hur museet har arrangerat utökandet, lagringen, bevarandet, presenterandet samt konserveringen av och forskning kring samlingarna.

Konstsamlingspolitiskt program

Kalender

Kalender