HAM:in voi kokea myös Tennispalatsin ulkopuolella. Helsingin alueella kaikkien nähtävillä on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä.

Veistospankkiin on koottu kaikkiaan 450:n Helsingissä sijaitsevan veistoksen tiedot. Perustietojen (teoksen nimi, taiteilija, julkistamisvuosi, sijainti) lisäksi löytyy myös taustoja teoksista sekä veistoksen sijainti kartalla. Jotkut veistokset koostuvat useasta osasta. Tällöin karttaan on merkitty vain yhden osan sijainti. Kartat on toteutettu yhteistyössä Pääkaupunkiseudun palvelukartan kanssa. Sijaintitiedot löytyvät myös avoimena datana.

Kaupungin puistoissa, kaduilla ja aukioilla olevista veistoksista noin 250 teosta kuuluu HAM:in omaan kokoelmaan. Julkisilla paikoilla kuten kiinteistöjen pihoissa on myös yritysten, valtion laitosten ja yksityisten tahojen omistamia teoksia. Vaikka teokset eivät kuulu HAM:in kokoelmaan, myös niistä löytyy tietoja veistospankista.

HAM huolehtii kaikista kaupungin omistamista veistoksista, jotta ne säilyisivät mahdollisimman pitkään tuleville sukupolville. Pyrimme korjaamaan ja puhdistamaan veistokset mahdollisimman pian yhteistyössä rakennus- ja kiinteistöviraston kanssa.

3500 taideteosta ympäri Helsinkiä
450 veistosta nähtävissä yötä päivää