Hybrid Existence tutkii ihmisyyttä herkästi muuntuvana rakennelmana, jonka ilmaisu ei rajoitu fyysisen kehon parametreihin. Teokset kuvaavat minuuden ilmentymiä ja muodonmuutoksia sekä ihmisten käyttämien moninaisten tilojen välisiä suhteita ja sitä, kuinka nämä eri ympäristöt muokkaavat käsitystä itsestämme. Näyttelyn eri välineillä toteutetut teokset ylittävät yksityisen ja yhteisöllisen, digitaalisen ja fyysisen sekä ruumiin ja ympäröivän todellisuuden rajoja. Kummatkin taiteilijat tutkivat henkilökohtaisten kokemustensa katoavaista luonnetta ja antavat niille fyysisen muodon. Heidän teoksissaan kurotaan yhteen minuuden palasia navigoimalla sisäisen ja ulkoisen todellisuuden sekä fyysisten ja henkisten tilojen välillä.

Lora Dimovan teokset pohtivat yksilöllisten, yhteisöllisten ja ympäristön rakenteiden romahtamista ja niiden jälleenrakentamista. Hänen teoksensa Origin etsii olemassaolon syvintä olemusta. Teoksessa on kyse palauttamisesta ja paluusta johonkin jmenetettyyn ja unohdettuun. Se jäljittää minuuden muodonmuutosta ja niitä näkymättömiä voimia, jotka vaikuttavat meissä itsessämme sekä ympärillämme. Dimova pohtii olemassaolon ja ruumiillisuuden herkkää ja katoavaista luonnetta sekä niiden osaa ympäristön muodonmuutoksen kiertokulussa.

Lora Dimova: Hybrid Existence. Kuva HAM / Viljami Annanolli

Leda Vanevan teossarja Unfolding the Digital Self keskittyy fyysisen ja virtuaalisen kokemukseen, jonka muodostaa kehon samankaltainen reaktio kumpaankin tuntemukseen. Hän yhdistää käsin tehtyä työtä ja digitaalisesti luotua ja kuvaa näin minuuden sirpaloitumista ja kartoittaa sen yhteyksiä kaikkeen ympärillä olevaan. Vanevaa kiehtoo näkymättömän tekeminen materiaksi sekä laajemman todellisuuden kokeminen ja siihen viittaaminen.

Leda Vaneva: Hybrid Existence. Kuva: HAM / Viljami Annanolli

Lora Dimova on asunut ja työskennellyt Helsingissä vuodesta 2012. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2015 ja posliini- ja lasitaiteen maisteriksi Bulgarian National Academy of Art –taideakatemiasta vuonna 2007. Teoksissaan hän tutkii kehollisuuden sisäisiä ja ulkoisia alueita, yhteyttä ympäristöön, sekä olemassaolon fyysisiä ja henkisiä ulottuvuuksia.

Leda Vaneva on monialainen helsinkiläinen taiteilija. Hän tarkastelee ihmisten käsityskykyä ohjaavia periaatteita sekä niiden rajoitteita ja vaikutuksia. Venevan teokset keskittyvät muuan muassa materiaalisuuden, kaaoksen ja kontrollin teemoihin. Hänellä on maisterintutkinnot uusmedian ja valokuvauksen aloilta (Aalto-yliopisto ja National Academy of Art -taideakatemia, Sofia, Bulgaria).

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.