Ellen Thesleff: Thyra Elisabeth, 1892 / Bild: Hanna Kukorelli

Ellen Thesleff (1869–1954) är en av de mest lyskraftiga konstnärerna under den finska guldåldern. Hon var en av de första symbolisterna och expressionisterna i vårt land – en ljusets, färgens och rörelsens mästare. Thesleff blev erkänd konstnär redan under sin livstid. Hon var en kosmopolit som kände sig lika hemma i Finland som i Paris och Florens. Konstvärldens internationella nätverk var en tillflyktsort för henne och hemma i Finland var sommarateljén Casa Bianca i byn Murole i Ruovesi en viktig plats.

Thesleff förnyade färgmåleriet, hon nätverkade aktivt med aktörer i det europeiska konstlivet, hon förnyade den finländska trägrafikens uttrycksmedel och under de sista åren av sitt liv närmade hon sig också ett abstrakt uttryck.

Thesleff var en exceptionellt stark och självständig kvinna som redan tidigt visste att hon ville bli målare. Hon inledde konststudierna som 15-åring i Finland och fortsatte dem sedan i Paris. Så säker var hon på sig själv att hon jämförde sig med manliga genier som Leonardo da Vinci och Michelangelo. Hennes måleri ansågs på sin tid vara – och är fortfarande – uppseendeväckande, självsäkert och fritt.

Kurator för utställningen är konsthistoriker Hanna-Reetta Schreck.

Ellen Thesleff, 1900-luvun alku / Bild: Svenska Litteratursällskapet i Finland