Photo: Jens Ziehe. © 2021 Katharina Grosse and VG Bild-Kunst, Bonn

Den tyska konstnären Katharina Grosse har blivit internationellt känd för sina stora rumsliga målningar som hon sprutmålar på föremål, arkitektur och landskap. För sin första separatutställning i Finland tar Grosse över de båda båghallarna på övre våningen i HAM. Utställningen kommer att bestå av två nya verkhelheter, där konstnären förvandlar utställningslokalerna till massiva, heltäckande rumsliga konstverk. Ett av verken målar konstnären på plats med klara och glödande färger, som är karaktäristiska för hennes konst.

Grosses målarkonst, som utmanar den konventionella tvådimensionaliteten, kan ses som en slags intervention, ett gränslöst målande på arkitektur och ytor, eller som en hinna mellan olika verkligheter.

Grosse målar på alla möjliga underlag både inne och ute. En industriell färgspruta ger konstnären större räckvidd när hon målar sina enorma verk. Det snabba arbetssättet möjliggör en sömlös koppling mellan tanke och handling. Grosse använder en färdigblandad akrylbaserad fabriksfärg som blandas till nya nyanser på målningsytan.  Konstnärens tankegångar och rörelse i rummet kan anas i den färdiga målningen.

Photo: Jens Ziehe, courtesy HAU – Hebbel am Ufer, Berlin; © Katharina Grosse and VG Bild-Kunst, Bonn, 2021

HAM:s södra hall fylls av en tredimensionell målning, som består av över tusen meter tyg som samlats ihop i knutar. Konstnären målade tygberget som hänger ner från taket och breder ut sig över golvet in situ. Den enorma målningen bildas av de tiotals färgnyanser som går ovanpå och in i varandra och som publiken får stiga in i. För varje steg betraktaren tar ser verket annorlunda ut. Betraktarens egna rörelser och byte av synvinkel samt närvaron av andra besökare i hallen inverkar på den fysiska upplevelsen av verket.

Verket i HAM:s norra hall består av silkestunna tyger som hänger från taket i en labyrintliknande form. På tygerna har tryckts konstnärens egna fotografier av hennes arbetsrum och tidigare installationer. I trycken avbildas spåren av målningsprocessen som finns kvar på väggar och golv samt verk som är under arbete och färdiga verk anpassade till utrymmenas proportioner. De får tanken att gå till osynliga rum, frånvarande rum samt veckade material. Konsten och konstnären är frånvarande, men ändå nära. Bild Fotoutskrifterna flyttar de ursprungligen platsbundna och tillfälliga målningarna samt det som återstår av dem till ett nytt rum, där färgerna är verkliga.

Verk av tygutskrifter har ingått i utställningar som visats i bland annat Stockholm och Shanghai. Verken som visas på HAM är unika till sin omfattning och en ny slags erövring i Grosses produktion. De undersöker ”målningens potential”

Utställningen Chill Seeping from the Walls Gets between Us har kuraterats av HAM:s utställningschef Pirkko Siitari och amanuens Sanna Tuulikangas. I samband med utställningen publiceras en bok med samma namn som produceras av HAM. Katharina Grosse är också en av konstnärerna som deltar i Helsingforsbiennalen som öppnas sommaren 2021.

Katharina Grosse: Chill Seeping from the Walls Gets Between Us (exhibition view), 2021/ Photo: HAM/Hanna Kukorelli