Greta Hällfors-Sipilä: Natt, 1931 / Helsinfors stadsmuseum/Bild: Mari Valio

Greta Hällfors-Sipilä (1899–1974) och Sulho Sipilä (1895–1949) var två ovanligt fördomsfria konstnärer i 1910-talets Finland. Tidens radikala konstriktningar i Europa bröt med bildkonstens traditionella föreställande form och gav upphov till nya färguttryck. Greta och Sulho kastade sig ivrigt in i dessa experiment.

Greta och Sulho, som kallades Tiva och Halle, studerade vid Finska Konstföreningens ritskola på 1910-talet. Den uppsluppna duon blev ett oskiljaktigt par. Båda konstnärernas tidiga modernism är kopplad till tidens nya konstriktningar, särskilt till det ryska avantgardet. Flera verk har bevarats från de första åren av konstnärernas karriär. I dessa experimenterar de modigt med färg och nya former.

Sulho Sipilä: Snöskottare, 1918 / Åbo konstmuseum / Bild: Vesa Aaltonen

Under 1920- och 1930-talen vände både Sulho Sipilä och Greta Hällfors-Sipilä sin uppmärksamhet till sin närhet, till det de sett och upplevt i sitt eget liv, både vardag och fest. Båda konstnärerna avbildade varandra i sina verk, samt hemmet eller staden och dess nöjen som de såg genom fönstret. Utställningens fokus ligger särskilt på de fängslande gatuvyerna från Helsingfors och stadens livliga sällskapsliv, inte att förglömma. Paret förevigade i många av sina verk även sommarvistelserna i bl.a. Nylands skärgård och på landsbygden i Egentliga Finland. Båtar, badsumpar och strandlivet är återkommande motiv i speciellt Gretas målningar och i hennes skissböcker. Havet var också viktigt för Sulho, vars andra yrke var som officer i flottan.

Sulho Sipilä: Ateljéfönstret, 1931 / Bild: HAM/Kirsi Halkola

Utöver bildkonsten var musiken och musicerandet viktigt för konstnärerna och var en del av parets liv genom årtiondena. Greta var nästan lika skicklig som en konsertpianist och paret Sipilä ordnade även små hemmakonserter för sin familj- och vänkrets.

Sulho Sipilä: Interiör, vid pianot, 1931 / Finlands Nationalgalleri / Bild: Hannu Aaltonen

Gretas och Sulhos gemensamma liv och gemensamma konst är ett fascinerande ämne som väcker många frågor. Verken förmedlar livsglädje och samtidigt också ensamhet och melankoli. Vilka var orsakerna till att Gretas konstnärskarriär inte tog fart medan hon levde, i motsats till Sulho?

Utställningen presenterar konstnärsparets konst och liv från 1910 till 1950-talet. Utställningen består av 60 verk från olika samlingar. Många fotografier av de två starka konstnärspersonligheterna har bevarats, samt postkort med högtidshälsningar och brev som berättar om det livliga parets samliv.

Greta Hällfors-Sipilä: Sulho i uniform, 1921 / Privatsamling / Bild:  Vesa Aaltonen

Utställningen är kuraterad av FD Riitta Ojanperä, som också har skrivit boken Greta Hällfors-Sipilä och Sulho Sipilä som publiceras i samband med utställningen. Boken är producerad av HAM och baserar sig på Greta Hällfors-Sipiläs ja Sulho Sipiläs verk som ingår i Helsingfors stads samlingar. Verken har kompletterats med fotografier och med bilder från  de museers samlingar som lånat ut verk till utställningen samt från privata samlingar.

Greta på söndagstur i Tölö i juli 1930 / Sulho Sipiläs och Greta Hällfors-Sipiläs arkiv (helheten bevarad av Elisabet Kaartinen)
Arkivsamlingarna, Finlands
Nationalgalleri