Organisaatio ja yhteystiedot

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen: kulttuuri, liikunta- ja nuorisopalvelut.  Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kirjasto-, kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista.

HAM Helsingin taidemuseo huolehtii kaupungin taidemuseopalveluista ja taidekokoelmasta. Taidemuseo toimii myös aluetaidemuseona.

Henkilökunta