Hyppää sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet

Sitoudumme syrjimättömyyteen ja häirintävapaaseen tilaan ja odotamme, että museossa vierailijat sitoutuvat tähän myös. Olemme kaikki vastuussa omasta käytöksestämme sekä otamme muut huomioon. Näin luomme yhdessä fyysisiä ja henkisiä tiloja, joissa kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja toimia.  

Ymmärrämme, että toimimme joskus tahattomasti ja tahtomattamme vahingollisella tavalla, siksi pyrimme oppimaan omista virheistämme, jotta voimme jatkossa toimia paremmin. 

Nämä periaatteet ovat myös osa saavutettavuutta esteettömyyden lisäksi, pyrimme myös käyttämään yleistajuista kieltä ja tarvittaessa viestimään monikielisesti.

Hae