Alueellinen vastuumuseo

HAM Helsingin taidemuseo toimii Uudellamaalla alueellisena vastuumuseona ja taiteen sekä visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana.

HAM tarjoaa foorumin yhteistyöhön toimimalla koollekutsujana alueen ammatillisille taidemuseoille ja jakamalla asiantuntemustaan, kansallisia ja kansainvälisiä verkostojaan sekä hyväksi todettuja toimintamalleja. Lisäksi HAM edistää museoiden kehittämistä ja yhteistyötä järjestämällä koulutuksia, tapaamisia ja alueellisia museopäiviä ajankohtaisista ja tarpeellisista teemoista.

Erityisenä painopisteenä vastuumuseotoiminnassa on julkinen taide, osallisuus ja moninaisuus.  Alueellista yhteistyötä kehitetään yhdessä Museoviraston ja muiden alueellisten vastuumuseoiden kanssa.

Vastuumuseotyössä pyritään avoimuuteen, dialogisuuteen, kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen edistämiseen sekä hyvien käytänteiden jakamiseen.