Skip to content

Regionalt ansvarsmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum är regionalt ansvarsmuseum i Nyland samt expert på konst och visuellt kulturarv.

HAM erbjuder ett forum för samarbete genom att sammankalla regionens professionella konstmuseer och dela med sig av sin sakkunskap, sina nationella och internationella nätverk samt verksamhetsmodeller som konstaterats fungera bra. HAM främjar också museernas utveckling och samarbete genom att ordna utbildningar, träffar och regionala museidagar om aktuella och nyttiga teman.

Offentlig konst, delaktighet och mångfald är särskilda fokusområden i ansvarsmuseets verksamhet. Det regionala samarbetet utvecklas i samarbete med Museiverket och övriga regionala ansvarsmuseer.

I ansvarsmuseiarbetet strävar man efter öppenhet, digitalisering, främjande av verksamhetssätt som överensstämmer med principerna för hållbar utveckling samt spridning av god praxis.

Ta kontakt!

Kontaktperson för det regionala ansvarsmuseet:

Hanna Nikander
Teamchef, publik och samhälle
Tfn: +358 9 310 23876
mob +358 40 192 1424
hanna.nikander@hel.fi


Professionella konstmuseer i Nyland

Esbo

Hangö

Helsingfors

Hyvinge

Träskända

Kervo

Lojo

Lovisa

Borgå

Raseborg

Tusby

Vanda

Sök