Seinä muuttuu takaisin maalaukseksi.

Näyttely koostuu kahdesta HAM-gallerian seinään valmistuvasta seinämaalauksesta. Maalaukset rakentuvat leimasimella ja musteella toteutetuista värikerroksista. Leimasimen kuviot muodostavat optisesti sekoittuvan väripinnan, jonka rakenne paljastuu lähempää tarkastelemalla.

Teosten lähtökohtana ovat ihmisten välinen kommunikaatio ja viestintään käytetyt merkit ja symbolit. Pidämme näitä merkkejä usein niin itsestäänselvinä kuvioina, että ne muuttuvat lähes näkymättömiksi. Sanoja lukiessa pysähtyy harvoin katsomaan, miltä yksittäiset aakkoset näyttävät.

Teoksissa käytetty muste on näkyvää, mutta samalla tavoin kuin näkymätön muste kätkee viestin paperiin, monotoninen väripinta piilottaa itseensä leimatut merkit.

[iframe id=”https://www.youtube.com/embed/WDi2FTVbkqE”]

Näyttelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Alfred Kordelinin säätiö.