Architecture of Infinity

Heavenscape on spatiaalinen ääni-installaatio, joka perustuu äänen kosketeltavuuteen ja fyysisyyteen. Se on pikemminkin tilallinen kuin ajallinen ilmiö. Siksi sitä ei välttämättä kuunnella kuten musiikkiteosta, vaan se myös koetaan kuin arkkitehtoninen tila.

Ajassa, joka haastaa kaiken, ymmärrystä ja totuutta myöten, Heavenscape haastaa kuulijan laajentamaan kuulemisen ja näkemisen kokemusta.

Heavenscape on saanut innoituksensa sakraalien tilojen arkkitehtuurista, fraktaaligeometriasta, gregoriaanisesta ja bysanttilaisesta kirkkolaulusta sekä myös arabialaisesta musiikista. Teos ilmentää myös kaikille kulttuureille yhteistä henkisyyttä. Samalla tavalla kuin kaikkien kansojen musiikissa on selkeitä rakenteellisia, matemaattisia samankaltaisuuksia, yhdistää maailman uskontoja usein käsitys pyhyydestä, ikuisuudesta, tuonpuoleisesta, taivaasta.

Heavenscape on arkkitehtuuriksi jähmettynyttä musiikkia. Se ei ala, ei lopu eikä kuvaile mitään. Se vain on itse.