Ota minut hetkeksi mukaasi!

Urban Hitchhiking soveltaa perinteisen liftaamisen ideaa urbaanissa tilassa. Erona perinteiseen liftaukseen on se, että nyt ei liftata ajoneuvon kyytiin, vaan kanssakävelijän seuraan. Tämä tapahtuu asettumalla jalankulkijoiden keskelle ja nostamalla peukalo pystyyn. Tarkoituksena on kohdata satunnainen ohikulkija ja jakaa hänen kanssaan pieni hetki elämää.

HAM-kulmaan Tennispalatsiin esille tuleva Urban Hitchhiking -installaatio koostuu valokuvista, äänitteistä ja reittikartoista, jotka on tallennettu aidoissa liftaustilanteissa Helsingissä. Ideana on esitellä tuokiokuvia Helsingin kaupungin kaduilla liikkuvista ihmisistä, heidän elämästään ja arjestaan. Samalla installaatio toimii kaupunkiyleisölle suunnattuna kutsuna ja lähtöpaikkana kokeilla liftaamista omakohtaisesti.

HAM-kulman installaatio on rakennettu kesäkuussa 2017 toteutetun liftausperiodin aikana kaikesta kaupunkitilassa nähdystä ja koetusta. Installaation toteuttaa Encounter Arts -ryhmä: Uskontotieteilijä/kaupunkiaktivisti Lauri Jäntti ja esitystaiteilija Tuuli Malla. Heitä kiinnostaa kohtaaminen, sekä ilmiönä että taidemuotona.

Urban hitchhiking -projektissa Jäntin ja Mallan päämääränä on luoda kohtaamisen silta kohti tuntematonta ihmistä keskellä arkista kaupunkitilaa. Kohtaamisen laatua tai suuntaa ei ohjata, vaan pyritään pysymään avoimena erilaisille ehdotuksille. Keskiössä on sattumanvaraisuus, molemminpuolinen vieraanvaraisuus sekä liftaajan pyrkimys kuunteluun. Urban Hitchhiking kuljettaa liftaajan polulle kohti erilaisia toisia ja haastaa tutkimaan kaupunkitilaa ja itseään sosiaalisena todellisuutena. Matkalla haastetuksi tulevat haastetuksi myös käsitykset suomalaisuudesta.

Urban Hitchhiking sai alkunsa Helsingissä kesällä 2016, josta alkaen liftaustapahtumia on järjestetty Helsingin lisäksi mm. Arkangelissa, Lappeenrannassa, Tartossa ja Prahassa. Näyttelyn aikana liftausta kokeilleet kävijät voivat liittää kokemuksensa Urban Hitchhiking -facebook-ryhmään tai urbanhitchhiking Instagram-sivuun.

Tilasta löytyy tarvittavat ohjeet päästäksesi liftauksen alkuun. Tervetuloa!