Hyppää sisältöön

Kalasatamaan levittäytyvä teoskokonaisuus lähestyy ihmisyyden ja teknologian leikkauspisteitä taiteen ja tutkimuksen keinoin

15.2.2023

Jenna Sutela ©Ellie Lizbeth Brown, Josefina Nelimarkka ©Aino Luukkanen, Flis Holland ©Flis Holland, Laura Beloff + työryhmä ©HAM/Kirsi Halkola

A Stream among Streams on Kalasatamaan suunniteltu julkisen tilan taiteen kokonaisuus, joka levittäytyy kaupunkitilaan kuluvan vuosikymmenen aikana. Kokonaisuudessa lähestytään taiteen ja tutkimuksen keinoin teknologisia tai virtuaalisia sovelluksia osana kaupunkisuunnittelua.

Teoksissa tarkastellaan sensoripohjaista dataa, kerrostunutta kokemuksellisuutta sekä ihmisyyden ja teknologian leikkauspisteitä digitalisoituneessa yhteiskunnassa.

Kokonaisuuteen on kutsuttu mukaan neljä taiteilijaa: Laura BeloffFlis Holland, Josefina Nelimarkka ja Jenna Sutela. Taiteilijat lähestyvät tematiikkaa kukin oman taiteellisen työskentelytapansa kautta. Teoksissa yhdistyy hetkellisyyttä ja kaupunkitilaan jäljen jättäviä elementtejä, läsnäolon ja virtuaalisuuden ulottuvuuksia, koneoppimista, vuorovaikutteisuutta, ei-inhimillisiä toimijuuksia ja systeemejä, aisti- ja sensoripohjaista havainnointia. Ensimmäinen teos on koettavissa elo-syyskuussa 2023.

Kokonaisuuden ovat konseptoineet ja kuratoineet Aleksandra Kiskonen ja Kristiina Ljokkoi HAM Helsingin taidemuseon julkisen taiteen yksiköstä.

Kuratoriaalisen kokonaisuuden tausta on Helsingin kaupungin vuonna 2013 aloittamassa, kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin koordinoimassa Fiksu Kalasatama -hankkeessa. Fiksu Kalasatama -hankkeessa (2013-2021) tehtiin Kalasatamasta älykkään kaupunkirakentamisen mallialue, ja edistettiin innovaatio- ja kokeilutoimintaa sekä sujuvaa arkea ja ilmastotavoitteita tukevia ratkaisuja. Lisäksi yhteistyötä on tehty Forum Viriumin B.Green -hankkeen kanssa. Forum Virium kehittää tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa. Forum Viriumin älykaupunkiprojekteissa pilotoidaan ja yhteiskehitetään digitaalisia ja hiilineutraaleja palveluita.

Yhteistyön ansiosta taiteilijat ovat halutessaan saaneet perehtyä Kalasatamasta kerättävään dataan, kuten esim. asumisen energiankäyttöön, jalankulun ja pyöräilyn liikennevirtoihin, jätteen putkikeräysjärjestelmän jätevirtaan sekä kaupunkisuunnittelussa hyödynnettyihin kaupunginosan 3D-malleihin ja sääanalytiikkaan.

Kalasataman ympäristötaidehankkeessa toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia Helsingin kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä HAM Helsingin taidemuseon yhteistyönä. Ympäristötaidehanke perustuu Helsingin kaupungin taiteen prosenttiperiaatteeseen ja rahoitetaan alueen rakennuttajilta perittävällä kerrosneliökohtaisella maksulla.  Valmistuttuaan teokset tullaan liittämään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan, jota HAM Helsingin taidemuseo hallinnoi.

Hae