HAM:s urval lyfter fram internationella konstnärer i helsingforsarnas konstsamling.

Helheten sträcker sig över två salar och presenterar verk som har ställts ut mera sällan – en del av dem aldrig.

I den andra utställningssalen finns verk av Jean Arp, Sonia Delaunay, Roy Lichtenstein, Ana Mendieta, Richard Serra, Niki de Saint Phalle, Taryn Simon, Jim Dine, Robin Crozier, Marc Chagall och Spencer Tunick. Den ena salen är helt tillägnad Louise Bourgeois och här ingår också ett stycke ur ljudverket Helsinki rap från 1995.

HAM mix presenterar speciellt grafik och teckningar.  Alla verk ingår i museets samling. Helheten har sammanställts av HAM:s amanuens Claire Gould.