Leonard och Katarina Bäcksbackas konstsamling hade en avgörande betydelse för att Helsingfors stads konstsamling grundades. År 1976 donerades 448 verk till staden och kom att bilda kärnan i konstmuseets samling.

Leonard och Katarina Bäcksbacka samlade på verk av samtida finländska 1900-talskonstnärer. Paret fascinerades särskilt av ett måleri baserat på färgernas kraft.

En del av HAM:s utställningssalar är permanent reserverade för Samling Bäcksbacka, det vill säga konstmuseets rötter.

Växlande utställningar belyser samlingen ur olika perspektiv och tillsammans med den presenteras också verk från HAM:s övriga samling samt lån från andra samlingar.

HAM:s rötter berättar historier från flera skeden av den finska konsten och om olika sidor av modernismen i Finland. Här visas 60 verk av 27 olika konstnärer, allt från de starka stämningarnas Tyko Sallinen till den lyriska Ellen Thesleff och från den klassiska Wäinö Aaltonen till den lyriska Rafael Wardi.

Alla verk i HAM:s rötter ingår i konstmuseets egen samling. Helheten har sammanställts av amanuens Kati Nenonen på HAM.