Ställ dig i rampljuset, var en stjärna!

Liisa Ahola ja Veera Salmio käsittelevät teoksessaan ihmisen tarvetta olla merkittävä ja erottua muista.

Liisa Aholas och Veera Salmios verk handlar om människans behov av vara betydelsefull och skilja sig från mängden. I ljud- och ljusinstallationen I Am Special är betraktaren också huvudpersonen. Verket ger människor tillfälle att uppleva ett ögonblick i strålkastarljuset och reflektera över vilka känslor det väcker.

I HAM-hörnet får var och en sola sig i rampljuset och höra publikens reaktion.