Kaija Hinkula: Eye Exams III, 2022, bild: Kaija Hinkula.

Kaija Hinkulas separatutställning Stargazer på HAM-galleriet visar upp nya sidor av konstnärens framställning som överskrider skiljemurar.

Kaija Hinkula har under de senaste åren upprepade gånger vidgat den utvidgade målningens möjligheter genom att skapa helheter som kan vara rumsliga interventioner, såsom hon gjorde i Forum Box (2021) eller Uleåborgs konstmuseum (2022). På båda ställena skapade konstnären med sina installationer en nytolkning av utställningslokalen. Hinkula kan också överraska och exempelvis lyfta fram en byggarbetsplats estetik till galleriutrymmet, vilket hon gjorde i Uleåborg på Galleria Harmaja år 2019. Hinkulas nya utställning Stargazer håller sig inom HAM-galleriet, men nu bearbetar hon målningsobjektet i nytt skick.

Verken i Stargazer är ”modelleringsanvisningar för ett nytt universum” med konstnärens egna ord. Hon har beskrivit sin tidigare konstnärliga linje: ”Kärnan i mina verk består av att flytta en plats, en observation eller ett material från sin kontext och förändra det till en ny form, rum och funktion.” Men vad innebär det här i praktiken? I sina nya verk har konstnären använt laser för att skära öppningar i målarduken, som kan vara utrustad med en konstgjord fläta eller så hänger det trådar från målarduken där det fästs en keramisk liten skulptur. Hinkulas utställning får sin slutliga form när den hängs upp i galleriutrymmet, men där kommer det finnas olika slags verk som rör sig mellan målningarna och skulpturerna och som skulle kunna beskrivas med konstnärens eget uttryck fantastisk minimalism.

Vad är fantastisk minimalism? Det är förstås fantasifullt och färgstarkt, men det karaktäriseras lika bra av det minimalistiskt enfärgade och ett behärskat formspråk. Hinkula blandar fritt olika slags världar, varvid allvar eller dämpade linjer som ofta kopplas ihop med minimalism inte hör hemma i det här sammanhanget. Readymade och handgjort samt två- och tredimensionellt är båda motsatspar som konstnären kombinerar ett verk i taget. Denna gång finns rumsligheten inuti målningarna, dit betraktarna kan se tack vare öppningarna i ytan. Hinkulas verk får en å enda sidan att tänka på konsthistoriska paralleller från 1910-talskubisternas idéer eller den brasilianska konkretismen, men de verkar också höra hemma i denna tid och plats, och även sträcka sig efter framtiden med sin scifi-estetik.

Hinkulas materiella värld är översvallande, eftersom hon tar in även allt annat vid sidan om traditionella målningspigment. I sina verk i Stargazer har hon använt följande material: mdf, alkyd, spray, tyg, nylon, polyestergarn, keramik, jordglob och metallrör. Under den senaste tiden har konstnären även varit intresserad av rörliga bilder, vilket öppnar upp nya möjligheter för henne i framtiden. Hinkulas arbete karaktäriseras av multitemporalitet och -materialitet, som hon använder för att utforska de möjligheter som olika slags verkformer och sätt att visa upp dem på erbjuder. Eller som konstnären själv uttrycker sitt tänkande för närvarande: ”Jag har funderat på framtider. Jag har funderat på en ny logik – och nya sätt för cirkeln.”

När konstnären frågar ”skulle det vara möjligt att föreställa sig alternativa verkligheter och världsordningar”, är svaret ja. Detta visar hon med hjälp av sina verk och utställningshelheter, hur konst alltid är olik- och nytänkande. Hinkula för sina betraktare in i en upplevelse, som öppnar upp till överraskande riktningar och vyer. Hon erbjuder inte en statisk stil eller uttryck, utan visar upp hejdlösa vyer som uppkommit i hennes arbetsrum. I Hinkulas arbetsrum finns ingen stol, eftersom konstnären aldrig är stilla, utan i rörelse hela tiden. Samma gäller hennes konst, som är som ”flexibel geometri” eller ”en plats mellan verkligheter”. Stargazer på Kaija Hinkulas sätt för betraktaren till avlägsna galaxer. Detta om något är fantastisk minimalism.

Text: FD Juha-Heikki Tihinen

Kaija Hinkula (f. 1984) utexaminerades som bildkonstnär från Yrkehöskolan Saima och som konstmagister från Bildkonstakademins måleriavdelning. Hennes arbete placerar sig i den utvidgade målningens kontext, där tvådimensionell målning utvidgas till en plastisk och rumslig upplevelse när den förenas med bland annat bildhuggeriets samt den plats- och tidsbundna konstens metoder.

kaijahinkula.com