Kaos (Lars Hjerstedt, f. 1971) är en legendarisk svensk graffitikonstnär som målat sedan 1980-talet. Man refererar ofta till honom med termen King som inom graffitikulturen bara används för speciellt uppskattade målare.

I mitten av 1990-talet kunde man se resultat av Kaos arbete också i Helsingfors. Han målade tillsammans med de mest kända graffitimålarna i Finland, speciellt tillsammans med målaren av HIV-tagen och som medlem i Cliff Barnes-gänget.

Exploration berättar om kärlek och faror. Glädje, sorg, panik, att lyckas och misslyckas är en del av graffiti och närvarande i verken. I verken kan man dessutom se den för konstnären kännspaka stilen hos tecknade serier och ett exceptionellt utnyttjande av färger.

”Det är första gången jag har lov att måla i en metrostation.”
Kaos

Kaos arbetar och är bosatt i Stockholm. Hans verk har varit utställda i gallerier och museer runt om i Europa – hans karriär pågår emellertid också i den ursprungliga formen, med andra ord i form av nattligt konstmåleri.