Väggen transformeras igen till en målning.

Utställningen består av två väggmålningar som målas på HAM-galleriets vägg. Målningarna består av flera färglager som läggs på med hjälp av stämpel och bläckfärg. Mönstren på målningen bildar en optiskt intressant färgyta vars struktur upptäcks endast vid närmare observation.

Verken tar avstamp i kommunikationen människor emellan och de tecken och symboler som används i kommunikationen. Dessa symboler är ofta så självklara för oss att de blir nästan osynliga. När vi ser ord framför oss, stannar vi sällan upp och tittar på enskilda bokstäver.

Det bläck som har använts i målningarna är synligt, men på samma sätt som osynligt bläck kan dölja ett budskap, kan också den monotona färgytan dölja de stämplade symbolerna i sig.

[iframe id=”https://www.youtube.com/embed/WDi2FTVbkqE”]

Utställningen har fått stöd av Finska Kulturfonden och Alfred Kordelins stiftelse.