Architecture of Infinity

Heavenscape är en spatial ljudinstallation som baserar sig på ljudets rörbarhet och fysiskhet. Den är snarare ett rumsligt än ett tidsligt fenomen. Därför upplevs den inte nödvändigtvis som musik utan som ett arkitektoniskt rum.

I tiden som utmanar allt, även förståelsen och sanningen, utmanar Heavenscape lyssnaren att utvidga upplevelsen av att höra och se.

Heavenscape har inspirerats av sakral arkitektur, fraktalgeometri, gregoriansk och bysantisk kyrkosång samt även arabisk musik. Konstverket uttrycker också andlighet som kännetecknar alla kulturer. På samma sätt som all folkmusik har klara strukturella och matematiska likheter, förenas världens religioner ofta av en uppfattning om helighet, evighet, ett himmelrike bortom detta.

Heavenscape är musik som stelnat till arkitektur. Det har ingen börja eller inget slut och det beskriver ingenting. Det bara är själv.

Verket kan höras på Ola Kolehmainens utställning Heliga rum:
ti kl. 12–12.40
on kl.12–12.40 och 18–18.40
to kl.12–12.40 och 18–18.40
fre kl. 16–16.40, 18–18.40
lör kl. 16–16.40
sö kl. 12–12.40, 16–16.40 och 18–18.40

Längd: ca 35 min.

På onsdagen 28.2 kan ljudverket höras kl. 12 och kl. 18.15. Framförandet på kvällen är en förkortad version, inte hela verket.