Ta mig med en stund!

Urban Hitchhiking tillämpar idén med traditionellt liftande i det urbana rummet. Skillnaden är att man nu inte försöker få skjuts med ett fordon utan sällskap av en medvandrare. Det här gör man genom att ställa sig mitt bland fotgängarna med tummen i vädret. Meningen är att möta en tillfällig förbipasserade och dela en liten stund av livet med denna.

Installationen Urban Hitchhiking i HAM-hörnet i Tennispalatset består av foton, ljudupptagningar och ruttkartor som har dokumenterats i äkta liftningssituationer i Helsingfors. Tanken är att presentera ögonblicksbilder av människor som rör sig på Helsingfors gator, av deras liv och vardag. Samtidigt tjänar installationen som en inbjudan och startpunkt för stadspubliken att själva pröva på att lifta.

Installationen i HAM-hörnet är byggd av allt som setts och upplevts i det urbana rummet under en liftningsperiod i juni 2017. Den skapas av gruppen Encounter Arts: Religionsvetaren/stadsaktivisten Lauri Jäntti och föreställningskonstnären Tuuli Malla. De är intresserade av mötet, både som fenomen och som konstform.

Jänttis och Mallas syfte med projektet Urban hitchhiking är att skapa en bro av möte till en okänd människa mitt i det vardagliga stadsrummet. Mötets natur eller riktning styrs inte, utan strävan är att vara öppen för olika förslag. I centrum står slumpmässigheten, den ömsesidiga gästfriheten samt liftarens avsikt att lyssna. Urban Hitchhiking tar med sig liftaren på ett stråk mot annorlunda andra och utmanar denna att utforska det urbana rummet och sig själv som en social verklighet. Under färden ställs också uppfattningarna om det finländska inför utmaningar.

Urban Hitchhiking fick sin början i Helsingfors sommaren 2016, varefter liftningsevenemang också har arrangerats bland annat i Archangelsk, Villmanstrand, Tartu och Prag. Besökare som prövat på att lifta under utställningen kan göra inlägg om sina upplevelser i Facebook-gruppen Urban Hitchhiking eller på Instagram-kontot urbanhitchhiking.

I rummet hittar du anvisningar för att komma på traven med liftandet. Välkommen!