Hyppää sisältöön
Man Yau: Dear Souvenir, 2023. Et voi käyttää kuvaa kaupallisiin tarkoituksiin. Kuva: © HAM/Viljami Annanolli.

Dear Souvenir

Tekijä Man Yau

Kuninkaantammenkierto 22, Helsinki

Man Yaun kaksiosainen teos Dear Souvenir esittää käsiviuhkaa, joka on hajotettu osiin. Pronssiveistos on sijoitettu Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennus Tammen julkisivuun, veistoksesta irrotettu keraaminen palanen on sijoitettu sisälle kouluun.

Viuhka on perinteinen tarinankerronnan väline. Kun osa siitä irrotetaan ja sijoitetaan uuteen yhteyteen, rikkoutuu myös viuhkan kertoma tarina. Man Yaun mukaan viuhkan hajottaminen tarjoaa symbolisen mahdollisuuden kirjoittaa ja tulkita tarinoita uudelleen; unelmoida uusista tulevaisuuksista.

Teos käsittelee monitulkintaisesti stereotypioita ja kulttuurien eksotisointia länsimaisessa kontekstissa. Teoksesta on löydettävissä viittauksia mm. kiinalaisessa oopperassa käytettyihin naamioihin, barokin kukkaornamentteihin sekä chinoiserie-kuvastoon, eli eurooppalaiseen 1700-luvulla omaksuttuun, aasialaista estetiikkaa jäljittelevään koristelutyyliin. Vastaavanlainen valikoiva lainaaminen, yksinkertaistaminen ja alkuperäisen moniulotteisuuden kadottaminen ovat tyypillisiä niille tarinoille, joita kulttuureista ja rodullistetuista ihmisistä on kerrottu ja yhä kerrotaan.

Teoksen nimi, Dear Souvenir, herättää ehkä ristiriitaisiakin mielikuvia. Taiteilijan mukaan nimi kertoo ”tärkeästä, etymologisestikin merkityksellisestä muistosta, mutta samalla se on myös paikkasidonnaisena objektina stereotypian esikuva. Viuhka on eksotisoitu tuliainen ja itse teoskin on eräänlainen matkamuisto: se on muualta tuotu, itse jättämäni muisto kyseiseen paikkaan.”

Dear Souvenir teoskokonaisuuden toteuttaminen on vaatinut taiteilijan lisäksi hankkeen tiimin jäseniltä ja alihankkijoilta pitkäaikaista sitoutumista teknisiin ja materiaalisiin prosesseihin. Taiteilija haluaa lämpimästi kiittää läpi projektia alusta loppuun asti ohjannutta mentoria ja kuvanveistäjää Matti Peltokangasta sekä tuotannon assistenttia Tuomas Peltokangasta. Lisäksi taiteilija haluaa kiittää metallivalimoita Erikoisvalua ja Lapinlahden Taidevalua, erityisesti viimeiseksi mainitun valimon ja teoksen päävalajaa Jyrki Roivaista. Suurkiitokset teoksen vaativasta pintakäsittelystä vastanneelle Kirsi Siposelle, yrityksestä Tanssiva Taidevalaja. Muita hankkeeseen osallistuneita henkilöitä ovat Eetu Sihvonen (3D-mallinnus), Arto Hyyryläinen (hitsaustyö, Art Zavod), Teemu Idman (kuljetus ja nosto), ja kanssataiteilijat, jotka jakoivat kokemuksia ja tietoa julkisten taideteosten toteutuksesta: Tiina Raitanen, James Prevett, Riikka Puronen, Eetu Huhtala ja Villu Jaanisoo; sekä ystävät ja lähimmäiset, jotka tarjosivat tukea ja ajatuksia läpi kaksivuotisen prosessin.

Helsingissä asuva Man Yau (s. 1991) käsittelee taiteessaan identiteettiä ja eksotisoitumisen kokemusta kuvanveiston keinoin. Hän lainaa veistoksiinsa tunnistettavia muotoja ja tilanteita, yhdistäen niitä politisoituneisiin materiaaleihin, kuten posliiniin tai silkkiin. Hänen työskentelyssään on keskeistä arkisiin esineisiin liitetyt arvot ja historia, joita uudelleen muovaamalla Yau tutkii arvokäsityksiä rodullisissa, sukupuolittuneissa ja yleisesti hyväksytyissä narratiiveissa.

Teos on toteutettu prosenttiperiaatteella ja se kuuluu Helsingin kaupungin taidekokoelmaan, jota HAM Helsingin taidemuseo kuratoi ja hallinnoi.

Lue lisää..

Kartalla

Hae