Skip to content
Man Yau: Dear Souvenir, 2023. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. Foto: © HAM/Viljami Annanolli.

Dear Souvenir

Konstnär Man Yau

Kungseksringen 22, Helsingfors

Man Yaus tvådelade verk Dear Souvenir föreställer en handfläkt som plockats isär. Bronsskulpturen sitter på fasaden till den nya byggnaden för grundskolan och dagiset i Kungseken och den bit keramik som plockats loss från skulpturen är placerad inne i skolan.

Fläkten används traditionellt som ett hjälpmedel för berättande. När en del av den plockas bort och placeras i ett nytt sammanhang plockas också historien som fläkten berättar isär. Enligt Man Yau ger det faktum att fläkten plockas isär symboliskt en möjlighet att skriva om och omtolka berättelserna, att fantisera om nya framtider.

Verket tar på ett mångtydigt sätt upp stereotypiseringen och exotiseringen av andra kulturer i en västerländsk kontext. I verket finns referenser till bl.a. den kinesiska operans masker, barockens blomsterornamentik och kineseriet, dvs. den på 1700-talet anammade europeiska dekorationsstil som imiterade den asiatiska estetiken. Motsvarande selektiva inlån, förenklingar och förlust av originalets multidimensionalitet är kännetecknande för de berättelser som har berättats och som fortfarande berättas om olika kulturer och rasifierade människor.

Verkets titel, Dear Souvenir, väcker kanske motstridiga föreställningar. Konstnären menar att titeln berättar om ”ett betydelsefullt och relevant etymologiskt minne, men samtidigt är verket som platsspecifikt föremål exempel på en stereotypi. Handfläkten är en medförd present och verket i sig en sorts reseminne: ett minne som jag har tagit med mig någonstans ifrån och lämnat på den här platsen.”

Implementeringen av Dear Souvenir krävt ett långsiktigt engagemang i tekniska och materiella processer från förutom konstnären även projektgruppens medlemmar och underleverantörer. Konstnären tackar varmt mentorn och skulptören Matti Peltokangas och produktionsassistenten Tuomas Peltokankas, som väglett projektet från början till slut. Dessutom tackar konstnären metallgjuterierna Erikoisvalu och Lapinlahden Taidevalu, särskilt det sistnämnda gjuteriet, och Jyrki Roivainen, verkets huvudgjutare. Stort tack till Tanssiva Taidevalaja och Kirsi Siponen,som ansvarade för den krävande ytbehandlingen av arbetet. I projektet deltog också Eetu Sihvonen (3D-modellering), Art Zavod och Arto Hyyryläinen (svetsning,) samt Teemu Idman (transport och lyft). Anda konstnärer som delat erfarenheter och kunskap om förverkligandet av offentliga konstverk: Tiina Raitanen, James Prevett, Riikka Puronen, Eetu Huhtala och Villu Jaanisoo. Varmt tack till alla vänner, nära och kära som erbjudit stöd och tankar under den tvååriga processen.

I sin konst behandlar Helsingforsbaserade Man Yau (f. 1991) identitet och upplevelsen av exotisering med skulpturen som medel. Hon lånar identifierbara former och situationer i sina skulpturer och kombinerar dem med olika politiserade material, som porslin eller silke. I hennes arbete är de värderingar och den historia som är knutna till de vardagliga föremålen viktiga och genom att bearbeta dessa utforskar Yau värdebegreppen i rasistiska, genusrelaterade och allmänt accepterade narrativ.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök