Kairos on aika, joka jää.

Kokeelliset väriprosessit ja installaatiot tarjoavat näyttämön ohikiitäville hetkille ja atmosfäärisille ilmiöille. Josefina Nelimarkka avaa teoksillaan niitä maailmoja, joita emme suoraan voi havaita, mutta joiden muutoksessa ja välittömässä vaikutuksessa olemme.

Teoskokonaisuus kietoutuu spekulatiivisen ajankäsitteen, kairoksen, ympärille. Kairos (muinaiskreikaksi ”ajoitus”, ”suotuisa hetki”, nykykreikaksi ”sää”) on aikaa, joka ei kulje eteenpäin kuten mitattavissa oleva kronos, vaan se on joka suuntaan ulottuvaa ja jatkuvasti laajentuvaa tapahtumallisuutta, jossa yksi hetki on näkyvä mahdollisuus monista muista lukuisista, jotka jäävät todentumatta.

Ilman muutokseen ja katsojan läsnäoloon kiinnitetyt teokset ehdottavat näkymiä nopeasti karkaaviin mutta merkityksellisiin hetkiin: hienovireisesti ja meditatiivisesti ne tuovat näkyviksi vaivihkaisia ja ainutlaatuisia ajan sattumia, joiden äärelle voi pysähtyä. Näyttely perustuu teosten tapahtumishetkellä vallitseviin meteorologisiin ja geofyysis-kemiallisiin virtauksiin jotka vaikuttavat materiaaliin ja teknologiaan. Keskeytymätön prosessi muuttaa tilan ilmentymistä hetki hetkeltä.

Näyttely jatkuu seuraavassa ulottuvuudessa, jota Tennispalatsin katolle asennettu, ilman hiukkaspitoisuutta mittaava sensori taukoamatta muuntaa. Sen reaaliaikaiseen dataan liitetty lisätty todellisuus (AR) tuo ilmassa olevien hiukkasten näkymättömän maailman vuorovaikutteisesti näkyväksi. Tässä hetkessä ainutkertaisesti mallinnetut ilman partikkelit muuttuvat eläviksi väreiksi, muodoiksi ja ääniksi.

Ilmakehän aerosoleista ja ilmastonmuutoksesta saatu uusi tieto ja tutkimus on tuotu osaksi Josefina Nelimarkan näyttelyä teosten ja ilmanhiukkasten välisen vuorovaikutuksen kautta. Kairos tarkastelee ilmastoa aine- ja energiavirtauksien kautta laajennetussa aikaskaalassa asetellen galleriatilaan uhkaaviakin kysymyksiä siitä potentiaalisesta hetkestä, kun olematon ja näkymätön muuttuvat mahdolliseksi.

Yhteistyössä:
Ilmakehätieteiden keskus INAR, Helsingin Yliopisto
Stereoscape, reaaliaikainen lisätty todellisuus
Aeromon, sensoriteknologia
Tapio Viitasaari, sävellys & piano

Näyttelyä ovat tukeneet Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus ja Paulon Säätiö.