Ulla Jokisalo, Uusia näköaloja, Kokoelmasta Flâneurs forever, 2018

Ulla Jokisalon (s. 1955) näyttely Kuvitelmia vapaudesta avaa näkökulmia taiteilijan pyrkimyksiin harjoittaa taiteilijanvapautta. Näyttelyn lähtökohdaksi Jokisalo on valinnut kuusi HAMin kokoelmissa olevaa teostaan vuosilta 1983–2001. Kuvitelmia vapaudesta ei ole retrospektiivinen esitys taiteilijan tuotannosta, vaan tavoitteena on ollut tehdä täysin uusi taiteellinen kokonaisuus, joka perustuu näyttelyyn valmistuneiden uusien teosten ja kokoelmateosten väliseen vuoropuheluun. Esillä on noin 60 teosta, jotka ovat valmistuneet vuoden 2018 aikana.

Vaikka ilmaisussani on vuosikymmenten saatossa tapahtunut monia muutoksia, niin näyttelyni teen edelleen käsitteellisesti ja kirjallisten virikkeiden pohjalta. Taiteellinen tavoitteeni on, että jokainen näyttelyni olisi kerronnallisesti yhtenäinen kokonaisteos, sanoo Ulla Jokisalo.

Jokisalon kuvalliselle ajattelulle ja työskentelytavalle on ominaista kerronnallisuus. Ja jokainen näyttelyn teoskokonaisuus rakentuu idealtaan kertomuksellisena. Myös yksittäisten teosten nimet valottavat näyttelyn tematiikkaa, joka näissä teoksissa ilmenee Jokisalolle tyypillisesti paradoksien muodossa. Teosten tekniikat vaihtelevat eikä taiteilija pitäydy ilmaisussaan mihinkään tiettyyn tyylilajiin.

Ulla Jokisalo: Les collections, 2018