Hyppää sisältöön

Inma Herrera: They change their body into spirit

Alkaa

30.09.2023

Päättyy

12.11.2023

Aineen olomuotoja määrittävä hauras lanka tanssii valtavassa tilassa. Geologia, kemia, fysiikka, metallurgia ja alkemia – kaikki kohtaavat yhteisessä polttopisteessä. Ne pyrkivät ratkaisemaan aineen ja sen muodonmuutosten arvoituksia näennäisen erilaisista ja humanistisista näkökulmista.

Inma Herrera, 2023.

Siirtymämetallien ryhmään kuuluva kupari ylittää roolinsa muunakin kuin vain hivenaineena, joka ylläpitää ihmiskehon tasapainoa. Se on yksi ensimmäisistä metalleista, joita ihminen on hyödyntänyt työkaluissa ja käyttöesineissä. Nykyään kupari palvelee meitä sähkön johtimena ja vesijohtojärjestelmissä.

Inma Herreran näyttely They change their body into spirit (Ne muuttavat kehonsa hengeksi) vie katsojan tutkimusmatkalle tämän elementin monipuoliseen olemukseen. Kiehtovassa dialogissa vesi ja tuli kietoutuvat sulamisen, kiteytymisen ja kiinteytymisen prosesseissa. Malmin, johtojen, levyjen, tankojen, alustojen, stalaktiittien, putkien ja kemiallisten yhdisteiden avulla Herrera kohtaa aineen olomuotoja, jotka huojuvat ihmistieteiden kontrolloimien alueiden ja olemassa olevien luovien elämänvoimien selittämättömien mysteerien välillä.

Inma Herrera (Madrid, Espanja) on Helsingissä työskentelevä taiteilija, joka käyttää ilmaisukielenään taidegrafiikkaa. Herreralle myönnettiin vuonna 2020 Suomen Taideyhdistyksen Dukaattipalkinto. Hän oli Real Academia de España en Roman residenssitaiteilija vuosina 2017–2018. Herrera analysoi ja purkaa taidegrafiikan syntaksia installaatioissaan, joissa hän yhdistää taidegrafiikkaa, kuvanveistoa ja videoita luoden samalla käsitteellisiä ja materiaalisia yhteyksiä.

Näyttelyn toteutumista ovat tukeneet AC/E, Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Boliden (Harjavalta/Kevitsa), Helsingin Rauta Oy, Koskensaari Oy ja Varnia Oy.

Erityiskiitokset Espanjan suurlähetystölle.

inma-herrera.com

HAM gallerian näyttelyt vuonna 2023 ovat saaneet tukea Museovirastolta.

Hae